Condiții de rezervare

Rezervări

Rezervarea se consideră confirmată după ce clientul a primit o confirmare scrisă prin e-mail, în care se specifică suma integrală a rezervării. Orice modificări sau completări la rezervare vor fi considerate valide cu condiția ca acestea să fie agreate și confirmate de:

  • corespondența în scris și orice modificare a rezervării (date de sosire și plecare, număr de nopți, număr de clienți, tip de cazare, tip de catering etc.) trebuie să primească confirmare scrisă din partea hotelului; sau
  • sistemul de rezervare online prin care s-a făcut rezervarea;

Cerințe speciale

În cazul în care clientul are cerințe specifice legate de călătorie (ex. intoleranță la anumite alimente, boli specifice care necesită servicii suplimentare sau diferite etc.), acestea trebuie acceptate în prealabil de către hotel și convenite în corespondență scrisă între părți.

Preț și modul de plată

Dacă la momentul efectuării rezervării clientul nu a confirmat diferite condiții de plată și anulare descrise mai jos, se aplică următoarele condiții:

În termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data confirmării, clientul se obligă să efectueze un avans de 50% (cincizeci la sută) din prețul anunțat al serviciilor turistice solicitate de acesta și confirmate de hotel. Restul sumei rezervării îl plătește clientul cu cel mult 14 (paisprezece) zile înainte de data călătoriei. În cazul în care mai sunt 14 (paisprezece) zile sau mai putin de 14 (paisprezece) zile până la data călătoriei, clientul este obligat să achite prețul integral al serviciilor turistice solicitate de acesta și confirmate de hotel. De asemenea, hotelul are dreptul de a stabili termene anterioare pentru plata prețului integral, precum și condiții de modificare și anulare a rezervării, precum reduceri de preț sau alte condiții promoționale. Toate plățile se fac electronic – cu cardul (VISA, MasterCard) prin site-ul hotelului sau prin transfer bancar, iar costurile și comisioanele la transferurile bancare sunt plătite integral de către client.

Cazare la hotel

Cazarea la hotel se face după ora 14:00.

Eliberarea hotelului

Serviciile se încheie la ora 12:00 în ziua plecării. În cazul în care clientul dorește să elibereze camerele cu întârziere, hotelul poate oferi una, dacă este disponibilă, la un cost suplimentar.

Penalități

Clientul poate anula serviciile fără a plăti penalități cu cel mult 30 (treizeci) de zile înainte de data sosirii la hotel sau conform politicii de anulare alese de client la efectuarea rezervării. În caz de anulare între 29 (douăzeci și nouă) și 15 (cinsprezecea) zi înainte de data sosirii clientului la hotel, se datorează o penalitate în cuantumul avansului (depozitului) plătit; în caz de anulare cu mai puțin de cincisprezece zile înainte de data sosirii, precum și în caz de nesosire la hotel – o penalizare de 100% (sută la sută) din valoarea totală a serviciilor.

În cazul refuzului clientului de la rezervare după cazare, clientul datorează 100% (sută la sută) din valoarea totală a serviciilor.

În cazul pagubelor materiale cauzate de client la utilizarea serviciilor, acesta datorează plata la prețuri cu amănuntul în țara de reședință.